تماس با ما

،دوست عزيز

.با تشکر از علاقه اي که به مرورگر اونت داريد. هر گونه طرح، نقطه نظر ، پيشنهاد و يا سوالي که داريد را با ما در ميان بگذاريد. تمام نظرات شما براي ما اهميت دارد

:اگر در استفاده از مرورگر اونت مشکلي داريد، آن را در انجمنهاي مرورگر اونت پست کنيد http://forum.avantbrowser.com/viewforum.php?f=48

.هواداران و مديران در انجمنها با شما کمک خواهند کرد

:لطفا پيشنهادها براي همکاري را به آدرس نويسنده ارسال کنيدauthor#avantbrowser.com

:اگر به هر گونه پشتيباني نياز داريد، با کارکنان بخش پشتيباني تماس بگيريدsupport#avantbrowser.com

:اگر تمايل به همکاري در زمينه ترجمه داريد، با آدرس زير تماس بگيريدtr#avantbrowser.com

:براي ساير کارها لطفا با آدرس زير تماس بگيريدJasmine#avantbrowser.com

!با تشکر

با احترام فراوان
Anderson Che
Avant Force.