پشتيباني مرورگر اونت؟

مرورگر اونت کاملا رايگان است ، اگر مي خواهيد قدرداني خود را از زمان و منابعي که من طي سالهاي متمادي براي اين نرم افزار گذاشته ام، ابراز کنيد؛ من کمک هاي مالي از طرف شما را قبول کرده و از شما تشکر مي کنم.

.پشتيباني شما باعث مي شود مرورگر اونت سرپا بوده و قدرتمند بماند. اگر مي خواهيد کمک کنيد، اندازه اي که فکر مي کنيد مرورگر اونت ارزش دارد را انتخاب کرده و دکمه کمک مالي را بزنيد

Thank you!

Avant Force Team.