ต้องการสนับสนุน Avant Browser?

Avant Browser เป็นโปรแกรมฟรี ถ้าคุณเห็นว่าโปรแกรมนี้ช่วยคุณทำงานได้ดีและประสงค์จะสนับสนุนเราในการพัฒนา สามารถช่วยเหลือเราได้ผ่านการบริจาคเงิน

ความช่วยเหลือจากท่านสู่ Avant Browser จะทำให้เรายังอยู่และมีพลังขับเคลื่อนต่อไป โปรดเลือกจำนวนเงินที่ท่านต้องการบริจาคให้กับ Avant Browser และกดปุ่ม บริจาค

Thank you!

Avant Force Team.