Υποστήριξη στον Avant Browser;

Ο Avant Browser προσφέρεται δωρεάν. Εάν θεωρείτε ότι αξίζει και θέλετε να εκφράσετε την εκτίμησή σας στο χρόνο και τον κόπο που ξόδεψα για την ανάπτυξη και την υποστήριξή του επί σειρά ετών, αποδέχομαι και εκτιμώ χρηματικές δωρεές.

Η δωρεά σας θα διατηρήσει τον Avant Browser ενεργό και δυνατό. Εάν επιθυμείτε να προσφέρετε, παρακαλώ επιλέξτε το ποσό που θεωρείτε ότι αξίζει ο Avant Browser και πατήστε το κουμπί Δωρεά.

Thank you!

Avant Force Team.